Matematika al-Quran Syaikh Nawawi Banten

Matematika al-Quran Syaikh Nawawi Banten

Bahwa Syaikh Nawawi Banten adalah pakar al-Quran, hal ini sudah tidak diragukan. Ia menulis Maroh Labid, sebuah kitab tafsir al-Quran yang melambungkan namanya. Lantaran kitab tafsir tersebut, sejumlah ulama Mesir menjuluki Syaikh Nawawi Banten sebagai Sayyid ‘Ulama Hijaz (penghulu ulama Mekah dan Madinah pada zamannya). Kepakaran Syaikh Nawawi Banten dalam hal al-Quran juga tercermin dalam […]

Continue Reading

Agama, Simbol Kesalehan, dan Mudahnya Umat Kita Tertipu?

Belakangan ini, khususnya pasca gencar-gencarnya klaim politisasi agama di tahun politik sebut aja pilkada jakarta beberapa tahun lalu masih menyisakan dilema berkepanjangan. Dimana agama sebagai Sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lain serta lingkungannya, masih menjadi bebas tafsir di […]

Continue Reading

Tanggapan Atas Kritik Terhadap “Pemberhalaan Fikih di Masa Corona”

Mas Afdhal yang baik, terima kasih untuk kritik dan nasihatnya. Sebelum saya menanggapi kritik Anda lebih jauh, terlebih dulu saya perlu mengatakan bahwa saya bukan ustaz atau ahli agama. Hanya awam. Masyarakat biasa. Saya menulis artikel “Pemberhalaan Fikih di Masa Corona” sekadar untuk mengekspresikan kegelisahan pribadi. Dalam artikel tersebut, saya meletakkan kegelisahan pribadi tersebut sebagai […]

Continue Reading